Grondwet Artikel 11 11 2

Laatst geupdate op 23-11-2021 09:06 in Grondwet
Gepost DoorAdmin

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Dit betekent: Niemand mag jou dwingen, ook niet via een omweg (zoals sociale uitsluiting) om iets in jou te laten spuiten (in het geval van de Injectie) wat jij niet wilt.
Tenzij de wet anders zegt. Bijvoorbeeld mag de politie bij een reële verdenking jou wel fouilleren.

** De tijd is gebaseerd op America/New_York tijdzone