Burgerlijk wetboek 3 Artikel 11 4 2

Laatst geupdate op 23-11-2021 09:56 in Burgerlijk Wetboek 3
Gepost DoorAdmin

Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.

Dit betekent o.a.: Wanneer jij weet dat een regeling, een wet, niet klopt en indruist tegen alle regels die er zijn, dan ben je medeplichtig wanneer je die uitvoert ook al krijg je een opdracht. Je weet nu zeker dat het niet klopt, dus “Ich habe es nicht gewusst gaat niet op. Dit wetsartikel is toegevoegd in 1946 zodat “befehl ist befehl” geen opgang meer doet. Bijvoorbeeld wanneer bij gasten in de horeca de geïnjecteerden van de niet geïnjecteerden gescheiden worden, dan discrimineer je en daar staat een aardige straf op.

Wetsartikelen die er eigenlijk niet zijn

Wetsartikelen op basis waarvan de huidige machtstructuur te beperken valt. En de burgerrechten hersteld kunnen worden.

** De tijd is gebaseerd op America/New_York tijdzone