Wetboek van Strafrecht Artikel 364 3 2

Laatst geupdate op 21-11-2021 16:52 in Wetboek van Strafrecht
Gepost DoorAdmin

De rechter die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan zijn oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

De rechter die een gift, belofte of dienst vraagt teneinde hem te bewegen om invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan zijn oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Indien de gift, belofte of dienst wordt aangenomen, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze gedaan, verleend of aangeboden wordt om een veroordeling in een strafzaak te verkrijgen, wordt de rechter gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Indien de gift, belofte of dienst wordt gevraagd teneinde hem te bewegen om een veroordeling in een strafzaak te verkrijgen, wordt de rechter gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Dit betekent: De huidige rechtsstaat ligt nogal onder vuur. Veel uitspraken zijn gebaseerd op politieke overtuiging en niet op het sec naleven van de wet. De kans bestaat dat er door rechters uitspraken worden gedaan waar zij op enig moment een beloning in welke vorm dan ook voor ontvangen. En dat mag niet!

** De tijd is gebaseerd op America/New_York tijdzone