Grondwet Artikel 120 20 6

Laatst geupdate op 02-12-2021 04:57 in Grondwet
Gepost DoorAdmin

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Dit betekent: Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. Nederland kent momenteel, anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Scandinavische landen dus geen constitutionele toetsing door de rechter. De constitutionele toetsing wordt in Nederland overgelaten aan de wetgever: de wetgever, dus Tweede en Eerste Kamer en de regering, moeten er op letten dat de wetten die zij maken niet in strijd zijn met de Grondwet.

Aanvullende info: Wel kent de Grondwet de mogelijkheid tot verdrag toetsing. Het huidige artikel 94 stelt dat Nederlandse wetgeving niet van toepassing is als deze in strijd is met internationale verdragen. Door deze bepaling heeft de afgelopen decennia het internationaal recht een belangrijke plaats ingenomen in de nationale rechtsontwikkeling van de grond- en mensenrechten.

Artikel 120 in de Grondwet stelt echter dat rechters niet mogen toetsen aan de Grondwet. Wanneer je dus voor de Rechter staat en je je beroept op Artikel 1 van de Grondwet, maar deze Rechter mag niet aan De Grondwet toetsen; waaraan dan wel?

** De tijd is gebaseerd op America/New_York tijdzone